بلوک زايماني بيمارستان فسا شروع به کار کرد

بلوک زايماني بيمارستان فسا,بيمارستان حضرت ولي عصر,شروع به کار بلوک زايماني,
بلوک زايماني بيمارستان حضرت ولي عصر در فسا راه اندازي شد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو