مجله اينترنتي هلو

تعطيلي مدارس استان اردبيل به علت برف و سرما،اداره آموزش و پرورش استان اردبيل اعلام کرد،برف و يخبندان در استان اردبيل مدارس را تعطيل کرد

جايگاه تبليغات شماجايگاه تبليغات شما