کردستان لباس سفيد برف مي پوشد

بارش برف,کردستان,سنندج,سال زراعي,زمستان در کردستان,هواشناسي,مجله اينترنتي هلو,
مردم کردستان منتظر بارش برف باشند . زمستان در کردستان شروع مي شود

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو