اگه عروس خانم بزرگتر از آقا داماد باشه ايرادي داره؟

عروس بزرگتر از داماد,عروس بزرگ,داماد کوچک,سبک ازدواج,ازدواج هاي امروزي,ازدواج در قديم,
ازدواج در زمان قديم با ازدواج در اين زمان تفاوت هاي زيادي داشت - آيا عروس از داماد بايد کوچکتر باشد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو