تعبير خواب ديدن عروس

سه شنبه 27 مهر 1395
تعبير خواب ديدن عروس

ديدن عروس در خواب چه تعبيري دارد

ديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت. تنها يک مورد بد نيست که عروس را به نام و مشخصات بشناسيد…
تازه در اين مورد هم ترديد فراوان وجود دارد و شرايطي است که توضيح آن وقت مي گيرد و بيشتر ايجاد ترديد مي کند. اگر کسي در خواب ببيند که داماد شده و نداند عروس کيست و چه ناميده مي شود به هيچ وجه خوب نيست چون معبران نوشته اند پايان عمر چنين کسي نزديک است. زن نيز اگر چنين خوابي ببيند و نداند داماد کيست و چه کسي شوهر کرده حکم همين است

بازنشر : مجله اينترنتي هلو

لينک مستقيم منبع 

 تعبير خواب   تعبير خواب عروس   ديدن عروس در خواب   ديدن عروسي در خواب  رفتن به عروسي


مطالب مرتبط

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به مجله اينترنتي هلو است. || طراح قالب avazak.ir