حقوق بشر به سبک غربي

حقوق بشر غربي,حقوق بشر,جنگ در سوريه,داعش دست غرب,
کساني که به فرهنگ غرب افتخار مي کنند بروند سوريه و فرهنگ غرب را که به دست داعش اجرا مي شود ببينند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو