افرادي که از واقعيت فرار مي کنند

فرار از حقيقت,منکر شدن واقعيت,دروغ گفتن به خود,باور نکردن واقيت,واقع گرا باشيد,
چرا از حقيقت فرار مي کنيد ،آيا حقيقت براي شما تلخ است،شما ناچاريد که واقعيت را قبول کنيد،فرار از واقعيت گول زدن به خود است،با فرار از حقيقت هيچ چيز درست نميشود

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو