اشتغالزايي براي مدد جويان کميته امداد

اشتغالزايي,مدد جويان,کميته امداد,بيکاري,بوجه,
اشتغالزايي مدد جويان کميته امداد امام خميني ، یکی از برنامه های اصلی دولت در ماه های پایانی سال 95 ساماندهی اشتغال است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو