تيم اسکيت هاکي ايران تيم ماکائو را کنار زد

شکست ماکائو در مقابل ايران,تيم اسکيت هاکي ايران,تيم ماکائو,
ايران ماکائو را نابود کرد . شکست تيم ماکائو در مقابل تيم ايران

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو