آيا سرماي هوا باعث بيماري مي شود

هواي سرد,بيماري در هواي سرد,سرما خوردگي,گرم نگه داشتن بدن,
آيا هواي سرد باعث بيمار شدن انسان مي شود ، آيا علت سرماخوردگي هواي سرد است؟

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو