آمريکا در حال ارزيابي حمله موشکي از يمن

ناو آمريکايي,حمله موشکي,يمن,جنگ,
آمريکا در حال ارزيابي حمله موشکي از يمن است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو