رئيس جمهور درگذشت آقاي مظاهري را تسليت گفت

حسن روحاني,مظاهري,تسليت,
حسن روحاني تسليت گفت،درگذشت آقاي مظاهري،رئيس جمهور ايران حسن روحاني فوت آقاي مظاهري را تسليت گفت

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو